четвер, 28 січня 2016 р.

Дистанційне навчання 30 січня
Для учнів групи 73т
Завдання

1.Самостійно вивчити тему"Загальна характеристика металічних елементів"
2.В робочому зошиті дайте відповідь на тестиТестові завдання з теми: « Лужні та лужно - земельні метали»

1. Вкажіть електронну формулу атома Натрію:
а) 1s22s22p63s2;                                       б)1s22s22p63s1;                         в) 1s22s22p4 ;             
г) 1s22s22p63s23p2 ;                  д) 1s22s22p43s1;
2. Вкажіть метал, який найенергійніше взаємодіє із сіркою:
а) літій;       б) натрій;    в) калій;      г) цинк       д) мідь
3. Вкажіть електронну формулу йону Na+:
а)  1s22s22p63s1;                                     б) 1s22s22p6 ;                              в) 1s22s22p63s2;
г)  1s22s22p4                ;                                 д) 1s22s22p5.
4. Вкажіть метал, який найенергійніше взаємодіє з водою:
а)  Na;        б) K;           в) Li;           г) Ca;          д) Ba.
5. Зазначте колір , у який забарвлюється розчин фенолфталеїну під дією натрій гідроксиду:
а) у жовтий;        б) у малиновий;   в) у рожевий;      г) у синій;
д) у фіолетовий.
6. Вкажіть речовини, з якими кальцій взаємодіє за звичайних умов:
а) Cl2,Br2;     б) S, Cl2 ;   в) N2, Br2 ;                г) C, I2;      д) HCl, N2.
7. Вкажіть кількість електронів на зовнішньому електронному шарі в атомі  Кальцію:
а) 8;            б) 6;            в) 2;            г) 3;            д) 4.
 8. Вкажіть формулу кальцій нітриду:
а) Ca3N2;     б) Ca(NO3)2;             в) Ca(NO2)2 ;       г) Ca2N3;          д) Ca3N.
9. Вкажіть метал, який реагує з азотом за кімнатної температури:
а) Cs;         б) Rb;                  в) K;           г) Na;          д) Li.

10. Вкажіть формулу речовини, з якою не реагує калій гідроксид:
а) NaCl;      б)  Zn(OH)2;                  в) Si;           г) SiO2 ;      д) Al2O3.
11. Позначте найбільш легкоплавкий метал:
а) Na;                   б) Сs;                  в) Li;           г) K;           д) Ca.
12. Установіть послідовність зростання основності гідроксидів:
а) Mg(OH)2;         б) Ba(OH)2;          в)Ca(OH)2;                  г) Sr(OH)2.
13.Установіть послідовність зменшення металічних властивостей металів головної підгрупи ІІ-ї групи:
а) Sr;          б)Be;           в)Mg;         г)Ba;           д)Ca.
14.Вкажіть електронну формулу атома Алюмінію:
а) 1s22s22p1 ;         б) 1s22s22p63s2;        в) 1s22s22p63s23p1 ;         г) 1s22s22p63s23p3 д) 1s22s22p63s1.
15. Вкажіть назву продукту взаємодії азоту з алюмінієм:
а) алюміній нітрит;       б) алюміній нітрат;        в) алюміній нітрид;
г) алюміній карбід;       д) алюміній.


                                                   

Немає коментарів:

Дописати коментар